Golfbaan The Dutch te Spijk
07 november 2022 
in VHCM

Golfbaan The Dutch te Spijk

Project: Golfbaan The Dutch te Spijk
Opdrachtgever: The Dutch

Omschrijving:

In Spijk, gemeente West Betuwe, ligt golfbaan The Dutch. Een van Nederlands meest toonaangevende golfbanen op Championship niveau. Tegenover deze baan ligt nog 47 hectare grond die eveneens in eigendom is van The Dutch, en waar men een oplossing zoekt voor de uiteindelijke invulling en vormgeving van het gehele terrein.  Dit betekent invulling geven aan onderstaande uitvoering en impactvolle begeleiding:

The Dutch

VHCM heeft deze opdracht verworven. Wij zullen The Dutch in dit volledige proces adviseren en begeleiden bij elke stap in het proces. Dat betekent dat VHCM The Dutch als initiatiefnemer en eigenaar tijdens dit proces zal vertegenwoordigen bij de overlegronden met de verschillende stakeholders zoals o.a. Gemeente, Waterschap, ODR, Provincie, omgeving, ingenieursbureaus en aannemers. Intern zal er overleg en afstemming plaatsvinden met de aandeelhouders, Raad van Commissarissen, directie en betrokken adviseurs.

Tevens zal het netwerk van VHCM ingezet gaan worden om de benodigde partijen zoals investeerders, specialistische bedrijven en uitvoerende partijen te betrekken bij dit totale project.

Daarnaast wordt door VHCM-input geleverd op zowel technisch- en financieel vlak, procesafstemming en kans- en risicobepaling om een gedegen afweging te kunnen maken. Adviesverstrekking bij elke stap voor de te nemen vervolgstappen en controle op de aangeleverde rapportages en info van betrokken bureaus en afstemming met de uitvoerende partijen.

 De conceptontwikkeling zal in nauwe samenwerking met onder andere gemeente en omgeving tijdens werkgroep sessies vorm krijgen. Daarna zal er door VHCM een technische- en financiële haalbaarheidstoetsing plaatsvinden op het gekozen concept(-en).

Op basis van deze info zal er dan een keuze gemaakt worden welk concept nader uitgewerkt gaat worden. Eén van de uitdagingen daarbij is energieopwekking, maar vooral ook energieopslag. Hiervoor zullen we innovatieve en conceptuele ontwerpen en toepassingen met betrokken partijen gaan ontwikkelen.

 Vervolgens wordt het concept uitgewerkt naar diverse ontwerpen, met alle daarbij behorende werkzaamheden. Denk daarbij aan de realisatie en begeleiding tot het moment van oplevering.

De toegevoegde waarde van VHCM voor dit gehele project zal de komende jaren tot een optimaliserende inzet leiden waarbij al onze expertise op volle kracht ingezet zal worden.

Over de schrijver
VHCM heeft aantoonbare toegevoegde waarde voor haar relaties, ook internationaal (ruim 35 jaar ervaring met projecten in Duitsland). Wij leveren specialisten in Projectmanagement in Civiele en Bouwkundige Projecten met een sterke focus op Kwaliteit, Structuur, Planning, Proces en uiteraard op het door jouw gewenste resultaat. Door de duidelijke visie, overtuigingskracht, pragmatische inslag en sterke ervaring in het gehele bouwproces, realiseren wij de gewenste resultaten voor onze opdrachtgevers. Door onze ervaring weten wij hoe belangrijk een strakke planning, duidelijke afspraken, controles, opleverafspraken en veiligheid is. Jouw rendement en tevredenheid zijn key.
Reactie plaatsen