Bestemmingsplanwijziging Baak
04 oktober 2021 
in VHCM

Bestemmingsplanwijziging Baak

VHCM heeft de opdracht verkregen om te komen tot een bestemmingsplanwijziging voor een gebied te Baak. In overleg met de gemeente de benodigde onderzoeken en rapportages op te stellen, de aanvraag in te dienen van het principe-verzoek. Als onderzoeken zijn o.a. uitgevoerd Omgevingsanalyse en Schetsontwerp; Onderzoek Beperkingen; Akoestisch onderzoek; Verkennend bodemonderzoek; Asbestonderzoek; Quickscan Natuurtoets; Effectbeoordeling stikstofdepositie en de bijbehorende rapportage. VHCM heeft het proces- en projectmanagement hiervoor uit mogen voeren.

Betrokken partijen:

  • Buro Ontwerp & Omgeving
Over de schrijver
Reactie plaatsen